ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ Fisherman Shop @YASOTHON


[2022-09-12] ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร .. [2022-09-12] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65.. [2022-09-10] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65.. [2022-09-10] ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร .. [2022-07-11] ประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชก.. [2022-07-04] ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้า.. [2022-07-01] ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเ.. [2022-06-30] ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ Fisherman Shop @YASOTHON.. [2022-06-17] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ.. [2022-06-02] ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ Fisherman Shop @YASOTHON 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนและต่อยอดโครงการ Fisherman Shop @yasothon โดยที่ประชุมมีมติที่จะเปิด Fisherman Market ทุกวันที่ 10,20,30 ของทุกเดือน และ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร จะได้เชิญผู้ประกอบการด้านประมง ทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน Fisherman Market Fisherman Shop @yasothon ณ ห้องประมงสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565