ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


[2022-07-11] ประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชก.. [2022-07-04] ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้า.. [2022-07-01] ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเ.. [2022-06-30] ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ Fisherman Shop @YASOTHON.. [2022-06-17] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ.. [2022-06-02] ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื.. [2022-05-26] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [2022-05-26] ยโสธรจัดกิจกรรม Kick Off Fisherman Shop @Yasothon.. [2022-05-03] ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon .. [2022-05-02] ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางการใช้เครื่องมือน็อคปลาทำการประมง.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ จุดคัดกรองประจำอาคารสอบ

  1. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และจะอนุญาตให้ขึ้นอาคารสอบได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหากมาสายเกิน 30 นาที จากเวลาเริ่มสอบ
  2.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดง ณ จุดคัดกรอง บัตรประชาชน เอกสารผลตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เป็น Negative (ไม่พบเชื้อ) ที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมง และรับรองโดยสถานพยาบาล หรือตรวจด้วยตนเองด้วยชุดตรวจที่ได้มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ชื่อ – นามสกุล  วันเวลาที่ตรวจ  ภาพกล่องชุดตรวจที่เห็นยี่ห้อชัดเจน (กรณีตรวจด้วยตนเอง)

หรือ ผลตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction) ที่รับรองโดยสถานพยาบาล และได้รับการตรวจ       ไม่เกิน 48 ชั่วโมง  ผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ให้ปริ้นผลตรวจ หรือถ่ายเอกสารมายื่นเท่านั้น                 ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หากไม่นำผลตรวจฯมาแสดงทุกกรณี  หลังจากยื่นผลการตรวจ ATK ที่จุดคัดกรองแล้ว กรรมการคุมสอบ จะเป็นผู้เก็บเอกสารผลตรวจฯของผู้เข้าสอบ