ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon 


[2022-06-17] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ.. [2022-06-02] ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื.. [2022-05-26] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [2022-05-26] ยโสธรจัดกิจกรรม Kick Off Fisherman Shop @Yasothon.. [2022-05-03] ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon .. [2022-05-02] ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางการใช้เครื่องมือน็อคปลาทำการประมง.. [2022-04-26] ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด.. [2021-10-19] ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านประมง.. [2021-07-22] กรมประมงขอนำเสนอสกู๊ปพิเศษ ขยะเป็นทุน สร้างรายได้สู่ชุมชนประมง..

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon 
 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon ตามโครงการ Fisherman Market ณ ห้องประมงจังหวัดยโสธร โดยมีหัวหน้ากลุ่ม ประมงอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมหารือ ทั้งนี้ที่ประชุม มีข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนดังนี้
 1 ให้ทุกอำเภอสำรวจผลิตภัณฑ์และผลผลิตด้านประมงใหม่ทั้งหมดและแจ้งให้ทราบภายในวันที่13พฤษภาคม 65
 2 ให้มีการสนับสนุนมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยออกหนังสือหรือตรารับรอง ให้กับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ในนามสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยอิงเกณฑ์ตามแนวทางการออกตรารับรองจากกรมประมง และอำเภอคำเขื่อนแก้ว
3 การเปิดตัวตลาด Fisherman Shop @Yasothon จะดำเนินการ ใน 3 ระดับตลาด ได้แก่ 
ระดับ1 ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร 
ระดับ2 ตลาดกลางสินค้าเกษตรหน้าห้างแม็คโคร 
ระดับ3 ตลาดกลางสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านประมงหน้าสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
4 สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดทำ OKRs เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตร เพื่อให้มีผลต่อการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านประมง ป้อนตลาดได้อย่างต่อเนื่องประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon