ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon 


[2022-09-12] ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร .. [2022-09-12] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65.. [2022-09-10] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65.. [2022-09-10] ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร .. [2022-07-11] ประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชก.. [2022-07-04] ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้า.. [2022-07-01] ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเ.. [2022-06-30] ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ Fisherman Shop @YASOTHON.. [2022-06-17] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ.. [2022-06-02] ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon 
 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon ตามโครงการ Fisherman Market ณ ห้องประมงจังหวัดยโสธร โดยมีหัวหน้ากลุ่ม ประมงอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมหารือ ทั้งนี้ที่ประชุม มีข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนดังนี้
 1 ให้ทุกอำเภอสำรวจผลิตภัณฑ์และผลผลิตด้านประมงใหม่ทั้งหมดและแจ้งให้ทราบภายในวันที่13พฤษภาคม 65
 2 ให้มีการสนับสนุนมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยออกหนังสือหรือตรารับรอง ให้กับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ในนามสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยอิงเกณฑ์ตามแนวทางการออกตรารับรองจากกรมประมง และอำเภอคำเขื่อนแก้ว
3 การเปิดตัวตลาด Fisherman Shop @Yasothon จะดำเนินการ ใน 3 ระดับตลาด ได้แก่ 
ระดับ1 ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร 
ระดับ2 ตลาดกลางสินค้าเกษตรหน้าห้างแม็คโคร 
ระดับ3 ตลาดกลางสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านประมงหน้าสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
4 สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดทำ OKRs เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตร เพื่อให้มีผลต่อการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านประมง ป้อนตลาดได้อย่างต่อเนื่องประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon