ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด ประจำปี 2565


[2022-06-17] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ.. [2022-06-02] ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื.. [2022-05-26] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [2022-05-26] ยโสธรจัดกิจกรรม Kick Off Fisherman Shop @Yasothon.. [2022-05-03] ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon .. [2022-05-02] ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางการใช้เครื่องมือน็อคปลาทำการประมง.. [2022-04-26] ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด.. [2021-10-19] ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านประมง.. [2021-07-22] กรมประมงขอนำเสนอสกู๊ปพิเศษ ขยะเป็นทุน สร้างรายได้สู่ชุมชนประมง..

ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2560  เวลา 11.00 น .เป็นต้นไป นายธนนชัย สืบพรม   ประมงจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยนายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสุมาลี จันทะคูณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นายศักดิ์ธนา คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ประมง ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ที่อำเภอทรายมูล อำเภอไทยเจริญ และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร