ประกาศรับสมัตรสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

 เผยเเพร่: 2021-07-07 |  ผู้สนใจ: 139
 

ประกาศรับสมัตรสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง

- หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/207 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (รายละเอียด)
- บันทึกสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0202/2487 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 (รายละเอียด)
- คำสั่งกรมประมง ที่ 495/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจในกรมประมง (รายละเอียด)
- คำสั่งกรมประมง ที่ 522/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงในการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชกาารเฉพาะกิจ (รายละเอียด)
- แผนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) (รายละเอียด)
- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัคร PDF : https://drive.google.com/file/d/1DsvkaFkaU4xDUGUFnHQhaZM1oNQ2JX5s/view?usp=sharing

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
 •   ประกาศวันที่: 2021-06-25
 •   สิ้นสุดวันที่: 2021-07-16
 •   ติดต่อโทร: 045580218
 •   E-mail: fpo-yasothon@dof.in.th
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินค... (467)   ประมงยโสธร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) และประชุมประจำเดือนข... (272)  ประกาศ !! เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้... (239)  อำเภอเมืองยโสธร  (185)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 360/2564 มอบปัจจัยการผลิต (ปลาตะเพียนขาว)ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร... (177)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 310/2564 ประมงยโสธรประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหา พนักงานราชก... (173)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 311/2564 ประมงยโสธร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประม... (172)  อำเภอกุดชุม  (170)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 342/2564 โครงการธนาคารสัตว์น้ำ ปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนโครงการใ... (166)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 344/2564 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานประมงอำเภอ  (166)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

   เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: Facebook : สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร