ประกาศรับสมัตรสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
ประกาศรับสมัตรสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง

- หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/207 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (รายละเอียด)
- บันทึกสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0202/2487 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 (รายละเอียด)
- คำสั่งกรมประมง ที่ 495/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจในกรมประมง (รายละเอียด)
- คำสั่งกรมประมง ที่ 522/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงในการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชกาารเฉพาะกิจ (รายละเอียด)
- แผนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) (รายละเอียด)
- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัคร PDF : https://drive.google.com/file/d/1DsvkaFkaU4xDUGUFnHQhaZM1oNQ2JX5s/view?usp=sharing

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
 •   ประกาศวันที่: 2021-06-25
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2021-07-16 
 •   ติดต่อโทร: 045580218
 •   E-mail: fpo-yasothon@dof.in.th
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินควา...  340   ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัน...  279  ประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต...  195  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส...  194  ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์...  147  ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ Fisherman Shop @YASOTHON   144  ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร...  105  ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเก...  67  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    64  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   64

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

   เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ