แจ้งเตือน! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

แจ้งเตือน! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-06  |   ข่าววันที่: 2020-11-09 |  อ่าน: 26 ครั้ง
 

แจ้งเตือน! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว

          นายพรพิทักษ์ ตียาพันธ์ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ในระยะนี้    หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีอากาศที่หนาวเย็นลงอุณหภูมิจะลดต่ำลง ซึ่งสภาวะอากาศเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากทำให้สัตว์น้ำกินอาหารน้อย ภูมิต้านทานต่ำ มีสุขภาพอ่อนแอ เอื้อต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น              และเป็นการควบคุมโรคระบาดในช่วงฤดูหนาว จึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ       ของกรมประมงดังนี้ 

สำหรับแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำของเกษตรกรมีดังนี้
1. เกษตรกรควรวางแผนระยะเวลาการเลี้ยงปลาให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม หรือควรเว้นการเลี้ยงปลา ช่วงฤดูหนาว

2.  ควรมีบ่อพักน้ำเพื่อใช้ในฟาร์มได้เพียงพอตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว

3.  เลือกชนิดปลาที่เลี้ยงให้เหมาะสมกับฤดูกาล และหากจะเลี้ยงปลาช่วงฤดูหนาว ควรเลือกชนิดปลาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดน้อย เช่น ปลานิล ปลาจีน และปลาไม่มีเกล็ด

4.  ควบคุมปริมาณการให้อาหารอย่างเหมาะสม ลดปริมาณอาหาร เนื่องจากช่วงอุณหภูมิต่ำ ปลาจะกินอาหารได้น้อยลง เนื่องจากอาหารที่เหลือจะสะสมตามพื้นบ่อเกิดการเน่าเสียเป็นสาเหตุให้น้ำเสียได้

5.  ควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อ โดยใช้ปูนขาวในอัตรา 60 – 100 กิโลกรัมต่อบ่อขนาด 1 ไร่

6.  หากพบปลาป่วยหรือมีอาการผิดปกติในแหล่งน้ำธรรมชาติ  ให้รีบปิดทางน้ำเข้าและหยุดการเติมน้ำ   จากธรรมชาติเข้ามาในบ่อโดยทันที

7.  ในระหว่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำได้  ให้ควบคุมปริมาณการให้อาหาร
8. หากพบว่าน้ำในบ่อเริ่มเน่าเสีย โดยสังเกตว่ามีก๊าซผุดขึ้นมาจากพื้นบ่อ ให้ใช้เกลือสาดบริเวณดังกล่าว ประมาณ 200 – 300 กิโลกรัมต่อไร่

9.  หากพบปลาตายในบ่อเลี้ยงให้กำจัดโดยการฝังหรือเผา

10.  เมื่ออากาศเริ่มเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสม  (อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น) และพบว่าปลาในธรรมชาติหายป่วย   ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำตามความเหมาะสม  และให้อาหารปลาได้ตามปกติ

ทั้งนี้  เกษตรกรควรหมั่นสังเกตและดูแลสัตว์น้ำในระยะดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากมีข้อสงสัยสอบถาม ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4545 2027  หรือ สำนักงานประมงอำเภอ ใกล้บ้านท่าน  ในวัน  เวลาราชการ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (563)  ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยง "จระเข้".. (490) ประมงอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ.. (361) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (360) นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน .. (304) ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (301) แบนp2.. (295) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (295) ศูนย์เรียนรู้ฯ หลัก/เคริอข่าย.. (291) องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (272) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (267) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (255) สัตว์น้ำควบคุม.. (251) แบนp4.. (249) แบนp1.. (248) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (236) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (234) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (231) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (224) ประมงอำเภอชานุมาน ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ โครงการตามแผนปฏิบัติฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี2562 .. (223)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000