“รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร” วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.10 -09.10 น. โดย สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

“รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร” วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.10 -09.10 น. โดย สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-12-30  |   ข่าววันที่: 2020-12-25 |  อ่าน: 28 ครั้ง
 

 วันศุกร์ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.10 น. ที่ห้องผู้ประกาศ สวท.อำนาจเจริญ สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนางสาวอุไร พันเอ็ด เจ้าพนักงานประมง ปฏิบัติงาน และนายกัณฑ์อเนก บันลือ เจ้าหน้าที่ประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นางสาวปิยะพร สุริโยตระกูล หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร และนายธนกฤต เนื้ออ่อน จ.วิเคราะห์นโยบายและแผน  ร่วมกันดำเนินรายการ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร”  นำเสนอข่าวสารผ่านทางวิทยุ ดังต่อไปนี้

          1) กรมประมง...ย้ำชัด “สัตว์น้ำ” ปลอดภัยไร้โรค “โควิด-19” แจงผู้ฟังที่บริโภคให้วางใจ...เน้นสุขอนามัยในการรับประทาน

          2) เชิญชวนคุณผู้ฟังที่ประกอบอาชีพทำการประมง มาขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง กับสำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ/สำนักงานประมงอำเภอ

          3) ประมงจังหวัด แจ้งเตือนผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558

          3.1 การใช้กระแสไฟฟ้าชอตปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ทำให้สัตว์น้ำและปริมาณสัตว์น้ำลดลง และบางชนิดอาจสูญพันธุ์ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเครื่องมือดังกล่าวผิดกฎหมายประมง มาตรา 60 ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 2 แสน ถึง 1 ล้านบาท และห้ามมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย โทษปรับ 1 หมื่นบาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่มีไว้ในครอบครอง

          3.2 ห้ามผู้ใดกระทำการ ปล่อย เท ทิ้ง ระบายหรือทำให้วัตถุอันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดลงสู่ที่จับสัตว์น้ำ, กระทำการใดๆ อันทำให้สัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำมึนเมา, ปล่อย เท ทิ้ง ระบายหรือทำให้สิ่งใดลงสู่ที่จับสัตว์น้ำมนลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ำ และทำให้ที่จับสัตว์น้ำเกิดมลพิษในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ำ การกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายประมง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 3 แสน ถึง 5 แสนบาท รวมถึงมาตรา 61 ห้ามมีไว้ครอบครอง  เพื่อการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย โทษปรับ 1 หมื่นบาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่มีไว้ในครอบครอง

          *** ขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ กรณีพบผู้กระทำผิดดังกล่าว (ทั้งข้อ 3.1 และ 3.2) โดยแจ้งที่ สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ 045-452027 สำนักงานประมงอำเภอ หรือ หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี โทร 045-442012

         4) กรมประมง เตือน! เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว โดยวางแผนการเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสม, คัดเลือกลูกพันธุ์สัตว์น้ำ, ควรปล่อยสัตว์น้ำในอัตราที่หนาแน่นที่เหมาะสม, เลือกใช้อาหารที่มีคุณภาพดีและให้ในปริมาณที่เหมาะสม, หมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น้ำสม่ำเสมอ “ระวังโรคปลาที่เกิดจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส”   *** ประมงแนะ ให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการ หากมีปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ/สำนักงานประมงอำเภอใกล้บ้านท่าน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (566)  ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยง "จระเข้".. (502) ประมงอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ.. (363) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (361) นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน .. (306) ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (301) แบนp2.. (297) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (296) ศูนย์เรียนรู้ฯ หลัก/เคริอข่าย.. (291) องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (277) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (271) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (255) สัตว์น้ำควบคุม.. (253) แบนp1.. (250) แบนp4.. (250) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (239) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (236) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (231) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (225) ประมงอำเภอชานุมาน ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ โครงการตามแผนปฏิบัติฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี2562 .. (223)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000