ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปี2563 แหล่งน้ำหนองคู ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปี2563 แหล่งน้ำหนองคู ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-11  |   ข่าววันที่: 2021-01-08 |  อ่าน: 22 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2563 คณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)  แหล่งน้ำหนองคู ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ และประมงอำเภอเสนางคนิคม ร่วมประชุมปรึกษาหารือแผนการดำเนินกิจกรรมในแหล่งน้ำประจำปี 2564 โดยได้วางแผนดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มแหล่งอาหารในแหล่งน้ำ แผนจับผลิตในแหล่งน้ำ ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ เพาะและอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำ ฯลฯ โดยมีแผนการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งปี  โดยได้จัดประชุมบริเวณที่ทำการโครงการฯ แหล่งน้ำหนองคู บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (560)  ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยง "จระเข้".. (488) ประมงอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ.. (360) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (358) นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน .. (301) ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (300) แบนp2.. (295) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (293) ศูนย์เรียนรู้ฯ หลัก/เคริอข่าย.. (290) องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (270) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (263) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (254) แบนp4.. (248) แบนp1.. (247) สัตว์น้ำควบคุม.. (247) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (234) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (232) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (226) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (223) ประมงอำเภอชานุมาน ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ โครงการตามแผนปฏิบัติฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี2562 .. (217)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000