นายโอภาษ บรรลือ ประมงอำเภอพนา ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน หนองกระโยม บ้านศรีคูณ และคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน ร่องหิน พร้อมชาวบ้านหนองดั่ง ม.11 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ จัดทำคอกปุ๋ยหมัก แหล่งอาหาร พร้อมสร้างที่หลบซ่อน ของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำ ก่อนปล่อย ตามโครงการสร้างรายจากอาชีพประมงในแหล่งชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

นายโอภาษ บรรลือ ประมงอำเภอพนา ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน หนองกระโยม บ้านศรีคูณ และคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน ร่องหิน พร้อมชาวบ้านหนองดั่ง ม.11 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ จัดทำคอกปุ๋ยหมัก แหล่งอาหาร พร้อมสร้างที่หลบซ่อน ของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำ ก่อนปล่อย ตามโครงการสร้างรายจากอาชีพประมงในแหล่งชุมชน  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |   ข่าววันที่: 2020-02-21 |  อ่าน: 33 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายโอภาษ บรรลือ ประมงอำเภอพนา ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน หนองกระโยม บ้านศรีคูณ พร้อมชาวบ้าน ม.7 ต. จานลาน อ.พนา และคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน ร่องหิน พร้อมชาวบ้านหนองดั่ง ม.11 ต.จานลาน อ.พนา จัดทำคอกปุ๋ยหมัก แหล่งอาหาร พร้อมสร้างที่หลบซ่อน ของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำ ก่อนปล่อย ตามโครงการสร้างรายจากอาชีพประมงในแหล่งชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (221)  การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (216) ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (203) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (198) แบนp2.. (185) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (184) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (182) ประมงอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ.. (163) ศูนย์เรียนรู้ฯ หลัก/เคริอข่าย.. (144) แบนp1.. (144) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (138) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (137) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (131) แบนp4.. (128) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (127) สัตว์น้ำควบคุม.. (126) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (124) งบประมาณ.. (123) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (122) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (118)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000