นางวราภรณ์ ชื่นวิเศษ ประมงอำเภอชานุมาน และคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ป่าก่อ อำเภอชานุมานร่วมจัดทำแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

นางวราภรณ์ ชื่นวิเศษ ประมงอำเภอชานุมาน และคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ป่าก่อ อำเภอชานุมานร่วมจัดทำแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |   ข่าววันที่: 2020-02-20 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางวราภรณ์ ชื่นวิเศษ ประมงอำเภอชานุมาน และคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ป่าก่อ อำเภอชานุมานร่วมจัดทำแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ร่วมกันจัดหาฟางและมูลสัตว์ เพื่อสำรองไว้เติมในระยะต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (221)  การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (216) ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (203) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (198) แบนp2.. (185) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (184) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (182) ประมงอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ.. (163) ศูนย์เรียนรู้ฯ หลัก/เคริอข่าย.. (144) แบนp1.. (144) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (138) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (137) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (131) แบนp4.. (128) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (126) สัตว์น้ำควบคุม.. (126) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (124) งบประมาณ.. (123) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (122) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (118)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000