นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมต้อนรับนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมต้อนรับนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |   ข่าววันที่: 2020-02-19 |  อ่าน: 13 ครั้ง
 

"อธิบดีกรมประมง ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร"
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารดังนี้
1. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาประจำปี 2563 โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่กรมประมง และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ อ. เมือง
2. ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำโขง บ้านนาโป อ.เมือง
3. เป็นประธาน kick off แหล่งน้ำหนองหัวลิง อ.นิคมคำสร้อย ตามโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปี 2563
ในการนี้ นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่กรมประมง และส่วนราชการพร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (154)  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (151) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (142) แบนp2.. (137) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (106) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (104) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (96) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (88) แบนp1.. (87) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (81) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน.. (80) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (78) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (76) แบนp4.. (68) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติก่รฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี2562.. (66) แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (64) ประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map).. (63)  ประมงอำเภอเสนางคนิคม ออกติดตามและให้คำแนะนำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง(เกษตรกรปี 2561).. (61) งบประมาณ.. (59) สัตว์น้ำควบคุม.. (58)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000