ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน (MOU) และบันทึกข้อตกลงการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ กับโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4ร.) ขับเคลื่อนวาระอาหารปลอดภัยโดยใช้กลไกประชารัฐ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน (MOU) และบันทึกข้อตกลงการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ กับโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4ร.) ขับเคลื่อนวาระอาหารปลอดภัยโดยใช้กลไกประชารัฐ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-22  |   ข่าววันที่: 2020-01-21 |  อ่าน: 19 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน (MOU) และบันทึกข้อตกลงการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ กับโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4ร.) ขับเคลื่อนวาระอาหารปลอดภัยโดยใช้กลไกประชารัฐ ที่โรงแรมฝ้ายขิด ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (154)  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (151) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (142) แบนp2.. (137) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (106) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (104) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (96) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (88) แบนp1.. (87) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (81) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน.. (80) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (78) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (76) แบนp4.. (68) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติก่รฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี2562.. (66) แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (64) ประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map).. (63)  ประมงอำเภอเสนางคนิคม ออกติดตามและให้คำแนะนำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง(เกษตรกรปี 2561).. (61) งบประมาณ.. (59) สัตว์น้ำควบคุม.. (58)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000