กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำก่อนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) โครงการสร้างอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562?  พร้อมชี้แจงโครงการฯ พื้นที่อำเภอปทุมราชวงศ จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำก่อนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) โครงการสร้างอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562?  พร้อมชี้แจงโครงการฯ พื้นที่อำเภอปทุมราชวงศ จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-01-22  |   ข่าววันที่: 2020-01-21 |  อ่าน: 10 ครั้ง
 

  งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร

วันที่ 21 มกราคม? 2563? กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำก่อนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) โครงการสร้างอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562  พร้อมชี้แจงโครงการฯ พื้นที่ตำบลโนนงาม ตำบลลือ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ออกพื้นที่ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาหมอไทยร่วมกับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ปลาหมอ บ้านสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อนนอก อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ.. (793)  ติดตามเยี่ยมเยือน ศพก.หลักและเครือข่ายด้านการประมง อ.เสนางคนิคม.. (696) สถานการณ์ด้านการประมง จังหวัดอำนาจเจริญ.. (336) ประมงอำเภอชานุมาน ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนเมษายน.. (332) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.. (169) ร่วมดำเนินรายการวิทยุ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ.. (144) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร / ผู้ประกอบการด้านการประมง.. (142) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (137) ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (132) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (130) สัตว์น้ำต่างถิ่นห้ามปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (117) ศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปสัตว์น้ำ ณ  กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปปลาตะเพียนอินทรีย์คำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล และเกษตรกลุ่.. (113) กิจกรรมจับสัตว์น้ำหนองคู โนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (108) ประชุมและลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมคณะฯ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอันเน.. (104) กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกติดตาม สำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน ในเขตพื้นที่บ้านหนองไฮน้อย ตำ.. (103) เปิดจับปลา สระห้วยภูงา บ้านโคกจักจั่น หมู่ที่ 3 ต.คำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ.. (103) หน้าแรกเข้า.. (103) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (92) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (87) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (83)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000