ออกสำรวจสภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมรับรองมาตรฐานฟาร์ม   GAP ด้านประมง ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่( เลี้ยงปลาตะเพียนขาว) อำเภอลืออำนาจ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ออกสำรวจสภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมรับรองมาตรฐานฟาร์ม   GAP ด้านประมง ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่( เลี้ยงปลาตะเพียนขาว) อำเภอลืออำนาจ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-22  |   ข่าววันที่: 2020-01-21 |  อ่าน: 15 ครั้ง
 

 วันที่ 21 มกราคม 2563 นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายสันติ สีสด ประมงอำเภอลืออำนาจ พร้อมด้วยนางสาวดวงตา ยาสาไชย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนางจันทร์เพ็ญ สายเมฆ เจ้าหน้าที่ประมงกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกสำรวจสภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมรับรองมาตรฐานฟาร์ม   GAP ด้านประมง ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่( เลี้ยงปลาตะเพียนขาว)พื้นที่หมู่ที่ 10 ,11 และ 13 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ ณศูนย์การเรียนร ู้นายวรวุฒ ิสุดาชม ม.13 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (153)  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (149) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (140) แบนp2.. (135) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (103) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (102) โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมงหนองเลิงเป็ด (แหล่งน้ำปี 60) .. (95) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมประมง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (85) แบนp1.. (85) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน.. (79) ประมงอำเภอชานุมาน ออกให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-map).. (78) การประกวดปลาหมอ และการเแข่งขันการแปรรูปปลาส้ม.. (77) ร่วมต้อนรับ นายจร้ลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (74) แบนp4.. (67) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับสมัครเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติก่รฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี2562.. (64) ประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map).. (62) แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (61)  ประมงอำเภอเสนางคนิคม ออกติดตามและให้คำแนะนำ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง(เกษตรกรปี 2561).. (59) สัตว์น้ำควบคุม.. (57) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (57)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000