ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม อ่างเก็บน้ำห้วยบุญทัน บ้านผึ้ง ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม อ่างเก็บน้ำห้วยบุญทัน บ้านผึ้ง ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายโอภาษ บรรลือ ประมงอำเภอพนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม อ่างเก็บน้ำห้วยบุญทัน บ้านผึ้ง ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้สรุปผลกิจกรรมการตกปลาอ่างเก็บน้ำห้วยบุญทันระหว่างวันที่ 18 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 420 ราย

- จำนวนอุปกรณ์(เบ็ด) 1,072 คัน

- รายได้ทั้งหมด 53,600 บาท

คณะกรรมการธนาคารฯ ยังได้ประชุมวางแผนกิจกรรมตกปลาอ่างเก็บน้ำห้วยบุญทันในรอบถัดไป โดยจะเปิดอีกรอบในวันที่ 15-17,22-24,29-31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันศุกร์,เสาร์,อาทิตย์ และจะหยุดยาวเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำ

พร้อมทั้งได้กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมอนุบาลสัตว์น้ำในกระชัง ตามมติในที่ประชุมจะอนุบาลปลานิลแปลงเพศเพื่อขายและปล่อยในแหล่งน้ำ , อนุบาลปลาจีน,ยี่สก,นวลจันทร์เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ และการสร้างอาหารธรรมชาติ โดยจะดำเนินการในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  184   สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  184  กรมประมง .....วอน ! อย่าใช้กระแสไฟฟ้าทำประมง    177  ติดตามร้านค้า Fisherman Shop @ Amnatcharoen   158  แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   141  ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบม...  132  ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   115  ออกตรวจสอบผู้ประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งก้ามแดง   107  ติดตามและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมงก...  103  โครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ทำนบปลาห้วยนาน้อย บ้านสว่างนาฝาย ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำน...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ