ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียนตำบลดงบัง

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียนตำบลดงบัง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นางจิรันธนิน ปกิรณะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่กลุ่ม ร่วมกับนางสาวกิ่งเทียน เรืองตนนอก นักวิชาการประมงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ออกติดตามผลการดำเนินงานและประเมินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ ณ ศพก. เครือข่ายด้านการประมง นายวรวุฒิ สุดาชมบ้านกุงชัย หมู่ที่ 13 ตำบลดงบังอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ผลการดำเนินครั้งนี้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้มีส่วนร่วมในการประเมินการจัดชั้นคุณภาพ และหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของกลุ่มด้วย เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารการจัดการกลุ่มต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   176   ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   161   ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเว...  114  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามนำไปปล่อยสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม   102  จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ" ประจำ...  99  ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) ปีงบปร...  87  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมดำเนินรายการหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ทางสถานีวิทยุก...  81  " ติดตาม/ตรวจสอบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง (ตะพาบน้ำ) และ ผู้เลี้ยงสัต...  81  ประมงอำเภอลืออำนาจ ตรวจความเรียบร้อยร้าน Fisherman shop @amnatcharoen และ เยี่ยม...  79  หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพร...  79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ