สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565 นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานระมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับประมงอำเภอในพื้นที่ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน) อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้สอนการแปรรูปอาหารและการประกอบอาหาร โดยมีเมนู ปลาส้มปลานิล , ปลาดุกแดดเดียว , ต้มยำปลานิล โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  185   สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  185  กรมประมง .....วอน ! อย่าใช้กระแสไฟฟ้าทำประมง    177  ติดตามร้านค้า Fisherman Shop @ Amnatcharoen   158  แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   141  ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบม...  132  ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   115  ออกตรวจสอบผู้ประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งก้ามแดง   107  ติดตามและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมงก...  103  โครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ทำนบปลาห้วยนาน้อย บ้านสว่างนาฝาย ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำน...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ