กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการธนาคารศินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ทำนบปลาห้วยนาน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการธนาคารศินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ทำนบปลาห้วยนาน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


บริหารจัดการแหล่งน้ำโดยชุมชน  เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

วันอังคารที่10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยนายวชิระ  กว้างขวาง  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอพนาร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร  กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565  แหล่งน้ำทำนบปลาห้วยนาน้อย ดำเนินกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปลาตะเพียนที่ได้จากการเพาะพันธุ์ โดยคณะกรรมการโครงการธนาคารฯ และปล่อยลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศสำหรับอนุบาลในคอกเพื่อจำหน่ายตามแผนดำเนินงานของการดำเนินกิจกรรมโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอพนา เทศบาลตำบลพระเหลา ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  180   สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  180  กรมประมง .....วอน ! อย่าใช้กระแสไฟฟ้าทำประมง    172  จังหวัดอำนาจเจริญ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร...  166  ติดตามร้านค้า Fisherman Shop @ Amnatcharoen   155  แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   137  ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบม...  129  ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   111  ออกตรวจสอบผู้ประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งก้ามแดง   105  ติดตามและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมงก...  99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ