สนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


สนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการสนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2565 จำนวน 4 จุด ในเขตพื้นที่ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ จุดเรียนรู้ที่ 1 นายรถ วิบุญกุล ม.4 บ.วินัยดี ต.นาป่าแซง จุดเรียนรู้ที่ 2 นางเสถียร ปัญญาดี บ.โคกพระ ม.10 ต.นาป่าแซง จุดเรียนรู้ที่ 3 นายสำราญ จารุขันธ์ ม.6 บ.นาผาง ต.ห้วย และจุดเรียนรู้ที่ 4 นายนพพร อ่อนน้อม ม.2 ต.ห้วย โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการประมง ป้ายความรู้ด้านการประมง เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของจุดเรียนรู้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   218   แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   209   ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเว...  165  หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพร...  118  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามนำไปปล่อยสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม   117  ประมงอำเภอชานุมาน ตรวจเยี่ยม ศพก.ย่อย รายนางนงเยาว์ รุ่งเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลชานุ...  111  ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) ปีงบปร...  98  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมดำเนินรายการหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ทางสถานีวิทยุก...  98  " ติดตาม/ตรวจสอบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง (ตะพาบน้ำ) และ ผู้เลี้ยงสัต...  95  ประมงอำเภอลืออำนาจ ตรวจความเรียบร้อยร้าน Fisherman shop @amnatcharoen และ เยี่ยม...  88


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    amnatfpo@gmail.com   045452027   045452027   แฟนเพจ