สนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


สนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการสนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2565 จำนวน 4 จุด ในเขตพื้นที่ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ จุดเรียนรู้ที่ 1 นายรถ วิบุญกุล ม.4 บ.วินัยดี ต.นาป่าแซง จุดเรียนรู้ที่ 2 นางเสถียร ปัญญาดี บ.โคกพระ ม.10 ต.นาป่าแซง จุดเรียนรู้ที่ 3 นายสำราญ จารุขันธ์ ม.6 บ.นาผาง ต.ห้วย และจุดเรียนรู้ที่ 4 นายนพพร อ่อนน้อม ม.2 ต.ห้วย โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการประมง ป้ายความรู้ด้านการประมง เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของจุดเรียนรู้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ช...  225   ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  217  ห้ามปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้สารจำพวกเบื่อเมาหรือวัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว...  209  กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อเป็นกองทุนและลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ ภายใต้โครงก...  194  ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอ...  158  สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมส่...  150  จับผลผลิตสัตว์น้ำ "หนองเลิงเป็ด 65" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ   134  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญออกเก็บข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของผู้ประกอบการเ...  128  ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ทำนบปลาห้วยนาน้อย บ้านสว่...  122  เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (...  119


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ