เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market) จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market) จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่  10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. 
 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญโดย นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ และ นายสันติ สีสด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่เพื่อเตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market)ภายใต้นโยบายของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ประสบปัญหาด้านช่องทางการกระจายผลผลิตสัตว์น้ำ จากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยเน้นให้กลุ่มเกษตรกรหรือชาวประมงพื้นบ้านนำสินค้าประมงพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปต่างๆที่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายเน้นของดี มีคุณภาพ ราคายุติธรรม สร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ทำการประมงของจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ตลาดสีเขียวสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  180   สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  180  กรมประมง .....วอน ! อย่าใช้กระแสไฟฟ้าทำประมง    172  จังหวัดอำนาจเจริญ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร...  166  ติดตามร้านค้า Fisherman Shop @ Amnatcharoen   155  แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   137  ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบม...  129  ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   111  ออกตรวจสอบผู้ประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งก้ามแดง   105  ติดตามและเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมงก...  99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ