ข่าวประชาสัมพันธ์ 84/2564 ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 84/2564 ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-12  |   ข่าววันที่: 2021-03-09 |  อ่าน: 49 ครั้ง
 

 วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางนริสรา  สุระสาย  ประมงอำเภอป่าติ้ว  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ออกติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบ้านคำกลาง  หมู่ 9 ตำบลโคกนาโก  อำเภอป่าติ้ว  จำนวน 2 ราย  พร้อมทั้งร่วมประชุมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านประมง  รวมทั้งการเฝ้าระวังการเลี้ยงสัตว์น้ำช่วงฤดูแล้ง  
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (579) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (577) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร