ข่าวประชาสัมพันธ์ 77/2564 โครงการงบพัฒนาจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 77/2564 โครงการงบพัฒนาจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-10  |   ข่าววันที่: 2021-03-09 |  อ่าน: 161 ครั้ง
 

 วันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พันเอก มงกุฎ แก้วพรหม  รอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร (ฝ่ายทหาร) นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ  ภาครัฐ ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  เข้าร่วมจิบกาแฟรับอรุณ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔  ซี่งจัดโดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร ณ โรงแรมกรีนปาร์ค แกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร       การจัดกิจกรรมกาแฟรับอรุณเป็นกิจกรรมเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หารือข้อราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดยโสธร พร้อมเปิดเวทีให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่จะสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (752) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (546) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร