ข่าวประชาสัมพันธ์ 75/2564 ประสานหารือการทำงานร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 75/2564 ประสานหารือการทำงานร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-09  |   ข่าววันที่: 2021-03-08 |  อ่าน: 69 ครั้ง
 

8 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายธนวัฒน์ แก้วนิวงค์ ประมงอำเภอเลิงนกทา เข้าพบ  ดร.ธนกร  ไชยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดยโสธร  คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร เขต 3 จังหวัดยโสธร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้านประมงแก่ราษฎรในพื้นที่  แนวทางในการบริหารจัดการ ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งหารือแนวทางในการระดมทรัพยากรทั้งคนและงบประมาณ เพื่อการจัดการทรัพยากรด้านประมงในภาพรวมของจังหวัดยโสธร และได้เสนอให้มีการเปิดเวที เสวนาร่วมกันกับผู้บริหารท้องถิ่นหลังเลือกตั้ง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการพัฒนางานด้านประมงแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ต่อไป 

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (752) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (546) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร