ข่าวประชาสัมพันธ์ 66/2564 คัดเลือกแหล่งน้ำปล่อยปลาเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 66/2564 คัดเลือกแหล่งน้ำปล่อยปลาเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-08  |   ข่าววันที่: 2021-03-05 |  อ่าน: 80 ครั้ง
 

วันที่ 5 มีนาคม 2564
นายสมาน โรมพันธ์ ประมงอำเภอมหาชนะชัย ประสานและหารือ
นายศุนพรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและการพัฒนา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธรในการคัดเลือกแหล่งน้ำปล่อยปลา ภายใต้โครงการ
ปล่อยปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ อำเภอละ ๑ แห่ง ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง(FC)จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (752) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (546) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร