ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564 2 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น
 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่ม บริหารจัดการด้านการประมง นายชัยณรงค์ ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายพรพิเชษฐ์ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร ตรวจติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "หนองอึ่ง"ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พบว่าควรมีการปรับปรุงบ่ออนุบาลที่เป็นบ่อดินและบ่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นบ่อซีเมนต์ รวมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบบนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ และติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการ ดำเนินกิจกรรมด้านประมงในบริเวณโครงการให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร ที่อาศัยบริเวณรอบโครงการ รวมทั้ง ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ   141   ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  99  ร่วมกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้า...  98  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎรา...  86  สำรวจและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรด้านประมง และสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ บ่อน้ำที่...  84  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   82  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    79  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  76  ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรร...  76  สนับสนุนเพื่อสร้างการรับรู้อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ในพื้นถิ่น   75

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ