ข่าวประชาสัมพันธ์ 53/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 53/2564 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-04  |   ข่าววันที่: 2021-03-02 |  อ่าน: 81 ครั้ง
 

  วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นางนริสรา  สุระสาย  ประมงอำเภอป่าติ้ว  ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564  โดยมีนางวิชชุฎา เข็มเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอป่าติ้ว รักษาราชการแทนนายอำเภอป่าติ้ว เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว ตำบลโพธิ์ไทร    และเวลา 13.30 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าติ้ว  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว  ชั้น 2 ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร 

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (752) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (546) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร