ข่าวประชาสัมพันธ์ 39/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ 39/2564..คลิก

22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 14 (นายแสน ศรีงาม )พร้อมด้วยนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร นายชัยณรงค์ ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและอาชีพการประมง ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงแปรรูปปลาตะเพียนอินทรีย์คําครตา บ้านคำครตา หมู่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล มีประธาน และสมาชิกกลุ่มฯให้การต้อนรับ โดยได้มีการนำเสนอผลการดำเนิน กิจกรรมที่ผ่านมา แนวทางการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มในอนาคต ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯให้กับผู้ตรวจราชการกรมประมง และ ประมงจังหวัด นำไปพิจารณาช่วยเหลือ ต่อไป22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 14 (นายแสน ศรีงาม )พร้อมด้วยนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร นายชัยณรงค์ ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและอาชีพการประมง ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงแปรรูปปลาตะเพียนอินทรีย์คําครตา บ้านคำครตา หมู่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล มีประธาน และสมาชิกกลุ่มฯให้การต้อนรับ โดยได้มีการนำเสนอผลการดำเนิน กิจกรรมที่ผ่านมา แนวทางการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มในอนาคต ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯให้กับผู้ตรวจราชการกรมประมง และ ประมงจังหวัด นำไปพิจารณาช่วยเหลือ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 280   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 157 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 130 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 125 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 116 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 114 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6