ข่าวประชาสัมพันธ์ 25/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 25/2564 

News

 เผยเเพร่: 2020-12-09  |   ข่าววันที่: 2020-12-09 |  อ่าน: 86 ครั้ง
 

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ออกสำรวจเพื่อคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 ที่บ้านสุขเกษม หมู่ 9 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม และบ้านคำไผ่เหนือ หมู่ 4 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทย เจริญ จังหวัดยโสธร และออกตรวจเยี่ยมฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งสัตว์น้ำควบคุม ตาม พรก.การประมง ปี 2560 มี จระเข้ จำนวน 315 ตัว ซึ่งแหล่งที่เลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดยโสธร เพื่อซักถามและรับฟังปัญหาทำให้ทราบว่า เนื่องจากเกิด สภาวะของโรคระบาด COVID -19 ทำให้เกิดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้แบกรับต้นทุน ค่าดูแล และ ค่าอาหาร เดือดร้อนมาก ที่บ้านคำไผ่เหนือ หมู่ 4 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (748) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (568) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (544) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร