ข่าวประชาสัมพันธ์ 23/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 23/2564 

News

 เผยเเพร่: 2020-12-07  |   ข่าววันที่: 2020-12-08 |  อ่าน: 111 ครั้ง
 

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอกุดชุม พร้อมด้วยประมงอำเภอกุดชุม 
และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม ออกร่วมโครงการ โคก หนองนา โมเดล  
และ ศพก.เครือข่ายด้านประมง ของแปลงนายประหยัด ชื่นตา พร้อมตรวจเยี่ยม 
ศพก.เคือข่ายด้านประมง/ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดิน นายสุริยา หงษ์ลอยลม 
ที่บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ 6 บ้านภูถ้ำพระ หมู่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (752) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (546) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร