ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.นายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
พร้อมด้วย ประมงอำเภอกุดชุม และนายศักดิ์ธนา คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ประมง  ออกตรวจเยี่ยมนัธรินทร์ฟาร์มปูนา 
เป็นฟาร์มที่เพาะเลี้ยงปูนา ซึ่งนำมาจากจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ 2559 ปัจจุบัน มีจำนวน 14 บ่อ 
โดยใช้พื้นที่บริเวณ รอบๆบ้าน 2 งาน สร้างบ่อปูนกึ่งซีเมนต์ ขนาด แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ 
สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริม และสร้างรายได้ในครัวเรือน เป็นอย่างดี ประชาสัมพันธ์โดยการสร้างเพจ 
ชื่อนัธรินทร์ฟาร์มปูนา สร้างเครือข่ายทางออนไลน์ และกลุ่มไลน์ มีลูกค้าจากต่างจังหวัด สามารถส่งพัสดุไปรษณีย์ 
นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรผู้สนใจสามารถหาความรู้อาชีพนี้ จากฟาร์มได้ และได้อุดหนุนพันธุ์ปูนา 
จำนวน 5 คู่ ที่บ้านหนองแหน หมู่ 7 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ   141   ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  99  ร่วมกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้า...  98  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎรา...  86  สำรวจและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรด้านประมง และสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ บ่อน้ำที่...  84  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   82  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    79  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  76  ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรร...  76  สนับสนุนเพื่อสร้างการรับรู้อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ในพื้นถิ่น   75

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ