ข่าวประชาสัมพันธ์ 8/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 8/2564 

News

 เผยเเพร่: 2020-11-12  |   ข่าววันที่: 2020-11-10 |  อ่าน: 202 ครั้ง
 

วันที่ 10 พฤษจิกายน พ.ศ. 2563 ประมงอำเภอกุดชุม ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ด้านประมง ( ศพก.เครือข่าย ประจำปี 63) กิจกรรมเพาะพันธุ์ปลา ของนายประหยัด ชื่นตา โดยใช้พื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และเข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา โมเดล ของหน่วยงานพัฒนาชุมชน  เพื่อเยี่ยมติดตามสอบถามปัญหา อุปสรรค พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข ที่บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ 6 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (578) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (575) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร