เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-11  |   ข่าววันที่: 2020-05-11 |  อ่าน: 584 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ขอใช้พื้นที่ออนไลน์แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกร ของกรมประมง

065-984-5207 ประมงอำเภอกุดชุม และดูแลอำเภอทรายมูล

065-984-5209 ประมงอำเภอไทยเจริญ และดูแลอำเภอป่าติ้ว

065-984-5210 ประมงอำเภอมหาชนะชัย และดูแลอำเภอค้อวัง

065-984-5211 ประมงอำเภอเมืองยโสธร

065-984-5212 ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว

098-235-1821 ประมงอำเภอเลิงนกทา

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (1,097)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (1,097) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (793) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (609) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (592) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (586) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (584) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (564) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (532) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (532)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร