สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด วันที่ 12 มกราคม 2561

สำนักงานประมงอำเภอเมืองยโสธร สำนักงานประมงอำเภอมหาชัย ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการ ประมงและเกษตรกรเครือข่ายภาคีเดินทางจากอำเภอเมืองยโสธร

ถึงบ้านหนามแท่ง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัยเพื่อทำการซื้อ-ขายปลาตะเพียนขาวเพื่อนำไปแปรรูปเป็น ปลาส้ม รายละเอียดดังนี้ 
1 ปลาตะเพียน ขนาด 2 -3 ตัวกิโล ราคา 60 บาท
จำนวน 31.5  กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 1,890.บาท
2. ปลาตะเพียนขนาด 4-5 ตัวต่อกิโลกรัม จำนวน 21.4 ราคากิโลกรัมละ 55 บาท คิดเป็นเงิน= 1,177 บาท มูลค่าการซื้อ-ขายจำนวน 3,067 บาท
จากนั้นได้สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างความเชื่อมั่น ซึ่งกันและกัน 
ดำเนินงานพื้นที่บ้านหนามแท่ง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม...  258   ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเก...  123  "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"   120  สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   108  ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566   107  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส...  105  สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   103  จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต...  98  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร   95  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง   93


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo_yasothon@fisheries.go.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ