ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง วันที่ 16 ธันวาคม 2565  

นายอาคม จันทพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร นางสุมาลี จันทะคูณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายศักดิ์ธนา คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เพาะเพาะเลี้ยงปลาบ้านคำครตา ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร และแนะแนวทางการจัดทำโครงการพร้อมแผนปฎิบัติงาน ,แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(เงินอุดหนุน)ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้จ่ายงบอุดหนุนของโครงการฯภายใต้กรอบกิจกรรมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในโครงการหลักเพื่อพัฒนาอาชีพการประมงและบริการจัดการทรัพยากรประมงตามความต้องการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม...  258   ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเก...  123  "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"   120  สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   108  ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566   107  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส...  105  สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   103  จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต...  98  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร   95  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง   94


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo_yasothon@fisheries.go.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ