เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรประจำสัปดาห์

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรประจำสัปดาห์ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร นำโดยนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร ร่วมทำกิจกรรมเชิญธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ของสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร เพื่อสร้างจิตสำนึกรักและเทิดทูน ในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งในช่วงเวลาดังกล่าว ยังเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เสนอแนะและรับทราบแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม...  217   ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    99  เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรประจำสัปดาห์   96  ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเก...  95  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    89  สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   87  สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   86  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   83  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   62  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง   61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo_yasothon@fisheries.go.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ