ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon 

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon  ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon ..คลิก

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon 
 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon ตามโครงการ Fisherman Market ณ ห้องประมงจังหวัดยโสธร โดยมีหัวหน้ากลุ่ม ประมงอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมหารือ ทั้งนี้ที่ประชุม มีข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนดังนี้
 1 ให้ทุกอำเภอสำรวจผลิตภัณฑ์และผลผลิตด้านประมงใหม่ทั้งหมดและแจ้งให้ทราบภายในวันที่13พฤษภาคม 65
 2 ให้มีการสนับสนุนมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยออกหนังสือหรือตรารับรอง ให้กับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ในนามสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยอิงเกณฑ์ตามแนวทางการออกตรารับรองจากกรมประมง และอำเภอคำเขื่อนแก้ว
3 การเปิดตัวตลาด Fisherman Shop @Yasothon จะดำเนินการ ใน 3 ระดับตลาด ได้แก่ 
ระดับ1 ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร 
ระดับ2 ตลาดกลางสินค้าเกษตรหน้าห้างแม็คโคร 
ระดับ3 ตลาดกลางสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านประมงหน้าสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
4 สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดทำ OKRs เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตร เพื่อให้มีผลต่อการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านประมง ป้อนตลาดได้อย่างต่อเนื่องประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 274   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 149 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 133 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 130 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 123 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 119 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 116 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 112 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 111 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6