ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon 

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon  ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon 
 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon ตามโครงการ Fisherman Market ณ ห้องประมงจังหวัดยโสธร โดยมีหัวหน้ากลุ่ม ประมงอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมหารือ ทั้งนี้ที่ประชุม มีข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนดังนี้
 1 ให้ทุกอำเภอสำรวจผลิตภัณฑ์และผลผลิตด้านประมงใหม่ทั้งหมดและแจ้งให้ทราบภายในวันที่13พฤษภาคม 65
 2 ให้มีการสนับสนุนมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยออกหนังสือหรือตรารับรอง ให้กับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ในนามสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยอิงเกณฑ์ตามแนวทางการออกตรารับรองจากกรมประมง และอำเภอคำเขื่อนแก้ว
3 การเปิดตัวตลาด Fisherman Shop @Yasothon จะดำเนินการ ใน 3 ระดับตลาด ได้แก่ 
ระดับ1 ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร 
ระดับ2 ตลาดกลางสินค้าเกษตรหน้าห้างแม็คโคร 
ระดับ3 ตลาดกลางสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านประมงหน้าสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
4 สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดทำ OKRs เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตร เพื่อให้มีผลต่อการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านประมง ป้อนตลาดได้อย่างต่อเนื่องประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง...  538   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินควา...  307  ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัน...  242  ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด ประจำปี 25...  211   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  209  ยโสธรจัดกิจกรรม Kick Off Fisherman Shop @Yasothon   193  ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Shop @Yasothon    158   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  157  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส...  152  ประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต...  148


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ