ขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

News


ขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ..คลิก

ขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
18-19 มีนาคม 2565 
  สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยนายณัฐวรรธ เตี๋ยสุวรรณ 
 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายปรมัตถ์ฌาน สมหมาย นักวิชาการประมง นายภาณุพงค์ ศรีคำทิพย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นำเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเลี้ยงกบในกระชังบก โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการเพาะพันธุ์กบนา ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงภายในบริเวณโครงการหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านท่าเยี่ยม ตำบลค้อเหนือ
 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการรักษา      ต่อยอด และขยายผลโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบนาไปสู่พี่น้องเกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร นำไปปล่อยเลี้ยงในกระชังบก ในบ่อ และในนาข้าว ต่อไป สำหรับพันธุ์กบที่นำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกกลุ่มเลี้ยงกบในกระชังบก โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอีกส่วนหนึ่งได้รับบริจาค จากฟาร์มกบของเอกชนที่สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 274   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 149 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 133 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 130 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 123 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 119 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 116 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 112 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 111 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6