ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ 

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ  

Newsวันอังคารที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย
นายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร รับผิดชอบพื้นที่อำเภอทรายมูล นางสุมาลี จันทะคูณ และนายศักดิ์ธนา คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ประมง เดินทางไปปฏิบัติงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตรและชาวบ้านหนองลาดควาย ม.3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธร ร่วมกันสร้างคอกปุ๋ยหมักเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติแก่สัตว์น้ำ โดยการทำคอกปุ๋ยหมัก ขนาด 5×5 ม. ใช้วัสดุฟางข้าวผสมกับปุ๋ยคอก อัตราส่วน 1:1  ในแหล่งน้ำหนองลาดควาย ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชน บ้านหนองลาดควาย และองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง...  323   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินควา...  172   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  118  ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด ประจำปี 25...  113  ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  113  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   99   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  99  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    92  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  91  ตรวจใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ สำหรับร้านขายอาหารสัตว์น้ำ ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จั...  88


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ