ประมงอำเภอเลิงนกทา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธรจัดประชุมชี้แจงเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ Zoning by Agrimap ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ประมงอำเภอเลิงนกทา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธรจัดประชุมชี้แจงเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ Zoning by Agrimap ประจำปี 2565 

News


  วันที่ 27 มกราคม 2565 นายธนวัฒน์ แก้วนิวงค์ ประมงอำเภอเลิงนกทา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร โดย นายศุภรัตน์ ขำงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  จัดประชุมชี้แจงเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ Zoning by Agrimap ประจำปี 2565 จำนวน 10 ราย เพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์ของโครงการ และให้คำแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินการ ก่อนรับปัจจัยการผลิต ณ ศาลาประชาคม บ้านมันปลา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง...  279   ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด ประจำปี 25...  109  ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  109   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  102  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   93  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    89  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  87   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  85  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินควา...  85  ตรวจใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ สำหรับร้านขายอาหารสัตว์น้ำ ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จั...  85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ