จังหวัดยโสธรขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารสัตว์น้ำ)

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


จังหวัดยโสธรขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารสัตว์น้ำ) 

News


จังหวัดยโสธรขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารสัตว์น้ำ)..คลิก


 24 มกราคม 2565
 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารสัตว์น้ำหนองลาดควาย) พร้อมด้วยนายพรพิเชษฐ์ ปัญญาประมงอำเภอเมืองยโสธรและปฏิบัติงานด้านประมงอำเภอทรายมูล ร่วมประชุมพิจารณา รายละเอียดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในแต่ละกิจกรรม ภายใต้กรอบ 4 แผนงานในการขอรับเงินอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติจากประมงจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยที่ประชุมได้พิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบ ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ภายใต้กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย 
1) กิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการโครงการและบริหารจัดการกลุ่ม 
2) กิจกรรมเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ(เพิ่มอาหารตามธรรมชาติ) 
3) กิจกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ(อนุบาลก่อนปล่อย) 
4) กิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกของธนาคารฯ( การเพาะและอนุบาลลูกปลาเพื่อจำหน่าย) ทั้งนี้ ธนาคารสัตว์น้ำหนองลาดควาย ได้รับโอนเงินอุดหนุนแล้ว จำนวน 82,950 บาท เมื่อวันที่19 มกราคม 2565 จากยอดที่ได้รับจัดสรรจากกรมประมง ทั้งหมด 120,000 บาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 279   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 154 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 124 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 114 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 113 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6