โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร 

News


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร
 20 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น.
 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร นายสมเพชร สอนผม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายชัยณรงค์ ชื่นชม
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางนริศรา สุระสาย ประมงอำเภอป่าติ้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯยโสธร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ของจังหวัดยโสธร ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระจาย บ้านกระจาย ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน บริษัทห้างร้านทางการเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นเขตอำเภอป่าติ้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา และพี่น้องเกษตรกรเขตตำบลกระจาย เข้าร่วมกิจกรรม โดยในส่วนของหน่วยงานสังกัดกรมประมง มีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว มอบพันธุ์ไข่น้ำ(ไข่ผำ) มอบพันธุ์แหนแดงให้กับพี่น้องเกษตรกร บริการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร บริการให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านกฎหมายประมง แก่พี่น้องประชาชนผู้สนใจที่เข้ามาร่วมกิจกรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง...  323   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินควา...  172   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  118  ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด ประจำปี 25...  113  ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  112   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  99  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   98  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    91  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  91  ตรวจใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ สำหรับร้านขายอาหารสัตว์น้ำ ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จั...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ