โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร 

News


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร..คลิก

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จังหวัดยโสธร
 20 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น.
 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร นายสมเพชร สอนผม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายชัยณรงค์ ชื่นชม
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางนริศรา สุระสาย ประมงอำเภอป่าติ้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯยโสธร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ของจังหวัดยโสธร ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระจาย บ้านกระจาย ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน บริษัทห้างร้านทางการเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นเขตอำเภอป่าติ้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา และพี่น้องเกษตรกรเขตตำบลกระจาย เข้าร่วมกิจกรรม โดยในส่วนของหน่วยงานสังกัดกรมประมง มีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว มอบพันธุ์ไข่น้ำ(ไข่ผำ) มอบพันธุ์แหนแดงให้กับพี่น้องเกษตรกร บริการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร บริการให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านกฎหมายประมง แก่พี่น้องประชาชนผู้สนใจที่เข้ามาร่วมกิจกรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 280   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 157 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 131 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 128 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 119 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 117 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 115 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6