ร่วมกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้านราชมุนี ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ร่วมกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้านราชมุนี ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสมาน โรมพันธ์ ประมงอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยนางสุมาลี  จันทะคูณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายศักดิ์ธนา คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้านราชมุนี ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน

กิจกรรมด้านประมงมีดังนี้ มอบพันธุ์ปลา แหนแดง และไข่น้ำ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร โดยประธานและหัวหน้าส่วนราชการมอบให้ผู้นำชุมชนไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชนพร้อมกับแจกจ่ายเอกสารความรู้ด้านการประมงให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจ

1.ให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาว
2 แจ้งเอกสารการเลี้ยงปลาและเลี้ยงกบ ให้กับผู้ที่สนใจ
3 แจกไข่ผำและแหนแดง ให้กับผู้ที่สนใจพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับประโยชน์ของแหนแดงและไข่ผำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง...  323   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินควา...  172   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  118  ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด ประจำปี 25...  113  ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  113  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   99   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  99  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  91  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    91  ตรวจใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ สำหรับร้านขายอาหารสัตว์น้ำ ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จั...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ