ข่าวประชาสัมพันธ์ 384/2564 ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 384/2564 ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว  

News

 เผยเเพร่: 2021-09-17  |   ข่าววันที่: 2021-09-14 |  อ่าน: 25 ครั้ง
 

  วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธีระพงษ์ โสทะรักษ์ ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ดำเนินการมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดแก่เกษตรกรที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ราย ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (1,091)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (1,091) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (790) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (601) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (588) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (584) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (579) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (557) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (529) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (529)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร