ข่าวประชาสัมพันธ์ 381/2564 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดยโสธร

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 381/2564 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดยโสธร ข่าวประชาสัมพันธ์ 381/2564 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดยโสธร..คลิก

  วันที่ 8 กันยายน 2564 นายพรพิเชษฐ์ ปัญญาประมงอำเภอเมืองยโสธร นายธนวัฒน์ แก้วนิวงค์ ประมงอำเภอเลิงนกทา นางรุจิรัฎฐ์ ศรีวสุทธิ์ ประมงอำเภอกุดชุม นายธีระพงษ์ โสทะรักษ์ ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว นางสุมาลี จันทคูน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานรักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ร่วมปฏิบัติงานดังนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยคณะกรรมการ ทำการตรวจรับปัจจัยการผลิต ได้แก่พันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 เซนติเมตร โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง 10 เปอร์เซ็นต์ ของตัวอย่างทั้งหมด  ด้วยวิธี วัดขนาด และ นับ จำนวนตัว ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564

  2 เดินทางไปมอบพันธุ์ปลาแก่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอป่าติ้ว และอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

  3. นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร ขับเคลื่อนงานโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรด้านประมง ทำการมอบปัจจัยการผลิตได้แก่ พันธุ์ปลานิลและพันธุ์ปลาตะเพียนขาว แก่ ศพก.เครือข่ายด้านประมง พื้นที่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 277   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 151 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 133 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 133 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 126 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 121 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 117 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 112 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6