ข่าวประชาสัมพันธ์ 371/2564 ขับเคลื่อน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 371/2564 ขับเคลื่อน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ 371/2564 ขับเคลื่อน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2564..คลิก

  วันที่ 6 กันยายน 2564 นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร

นายธีระพงษ์ โสทะรักษ์ ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ เจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ทำการ ตรวจรับปัจจัย การผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 เซนติเมตร และอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลากินพืชโปรตีนไม่น้อยกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 150 กระสอบ ผลการดำเนินงาน มีดังนี้

  1. การตรวจสอบ พันธุ์ปลานิล มีขนาดความยาว (5-7ซม.)ตามกำหนด

  2. มีจำนวนเฉลี่ย ถุงละ 140 ตัว ซึ่งผู้ประกอบการ จะได้ชดเชยเยียวยา ในวันที่ 8 กันยายน 2564 นี้

  3. อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลากินพืชโปรตีนไม่น้อยกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีคุณสมบัติครบตามกำหนด

  4. ดำเนินการ มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564 จนแล้วเสร็จ

  5. ทั้งนี้ สำนักงานประมงอำเภอเมืองยโสธร ได้ติดตามผลการปล่อยพันธุ์ปลา ของเจ้าหน้าที่แรงงาน พบว่า มีอัตราการตายของลูกปลา พอสมควร และได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่แรงงาน ติดตามผลและเฝ้าระวัง เกษตรกรที่ตนเองรับผิดชอบ และรายงานผล ในโอกาสต่อไป ด้วยแล้ว

  ดำเนินการตรวจรับปัจจัยการผลิตในพื้นที่ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง และ มอบปัจจัยการผลิตบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 277   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 151 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 133 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 133 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 126 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 121 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 117 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 112 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6