ข่าวประชาสัมพันธ์ 369/2564 ประมงยโสธร สำรวจพ่อแม่พันธุ์ปลาพื้นเมืองเพื่อเตรียมเพาะขยายพันธุ์ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 369/2564 ประมงยโสธร สำรวจพ่อแม่พันธุ์ปลาพื้นเมืองเพื่อเตรียมเพาะขยายพันธุ์ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ข่าวประชาสัมพันธ์ 369/2564 ประมงยโสธร สำรวจพ่อแม่พันธุ์ปลาพื้นเมืองเพื่อเตรียมเพาะขยายพันธุ์ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำสาธารณะ..คลิก

  31 สิงหาคม 2564 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นางรุจิรัฏฐ์ ศรีวสุทธิ์ ประมงอำเภอกุดชุม สำรวจแหล่งพ่อแม่พันธุ์ปลากระแห ณ เขตอภัยทานวัดไทยเจริญ(วัดภูกอย)ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร เพื่อสำรวจพ่อแม่พันธุ์ปลากระแหหรือปลาเรียนไฟตามชื่อที่เรียกในท้องถิ่น และขออนุญาตเจ้าคณะอำเภอไทยเจริญ(เจ้าอาวาสวัด)เตรียมนำไปเพาะขยายพันธุ์ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร เป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ทั้งนี้ ปลากระแหหรือปลาเลียนไฟ ตามภาษาท้องถิ่น เป็นปลาพื้นเมือง ที่เนื้อแน่น นำมาประกอบอาหาร หรือแปรรูปเป็นปลาส้มรสชาดดี แต่ขนาดรูปร่างเมื่อโตเต็มที่จะเล็ก กว่าปลาตะเพียนขาว นอกจากนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปแล้วปลากระแหหรือปลาเรียนไฟ เป็นปลาที่มีสีสันสวยงาม สามารถเลี้ยงและจำหน่ายเป็นปลาสวยงามได้อีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 279   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 154 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 123 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 114 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 113 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6