ข่าวประชาสัมพันธ์ 361/2564 ประมงจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายเกษตรอินทรีย์ของกรมยโสธร

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 361/2564 ประมงจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายเกษตรอินทรีย์ของกรมยโสธร ข่าวประชาสัมพันธ์ 361/2564 ประมงจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายเกษตรอินทรีย์ของกรมยโสธร..คลิก

25 สิงหาคม 2564 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร มอบหมายนายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธรและปฏิบัติงานด้านประมงอำเภอทรายมูล นายธนวัฒน์ แก้วนิวงศ์ ประมงอำเภอเลิงนกทา ร่วมกับสมาชิกกลุ่มเลี้ยงปลามูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา สมาชิกกลุ่ม1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดู่ลาดอำเภอทรายมูล รวบรวมลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 5-7 เซนติเมตร ที่สมาชิกกลุ่มเลี้ยงปลามูลนิธิชัยพัฒนาเพาะพันธุ์ ได้ จำนวน4,800 ตัว นำไปมอบให้กับสมาชิกกลุ่ม 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล นำไปเลี้ยง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร และเป็นไปตามแผนงานขับเคลื่อนโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ ปี 2564 ของคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดยโสธร รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ของกรมยโสธรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 274   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 149 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 133 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 130 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 123 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 119 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 116 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 112 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 111 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6