ข่าวประชาสัมพันธ์ 310/2564 ประมงยโสธรประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหา พนักงานราชการเฉพาะกิจ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 310/2564 ประมงยโสธรประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหา พนักงานราชการเฉพาะกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ 310/2564 ประมงยโสธรประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหา พนักงานราชการเฉพาะกิจ..คลิก

30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.

สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร จำนวน 5 ตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร เพื่อรับทราบภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติของกรรมการแต่ละชุด รวมทั้งกำชับให้คณะกรรมการแต่ละชุด แต่ละคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส โดยในการสรรหาและเลือกสรรจะประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ซึ่งจังหวัดยโสธรมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จำนวน 42 คน จะเริ่มทำการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-11.30 น. ใช้ห้องสอบ โรงเรียนบ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ประมงยโสธรประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหา พนักงานราชการเฉพาะกิจ

30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.

สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร จำนวน 5 ตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร เพื่อรับทราบภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติของกรรมการแต่ละชุด รวมทั้งกำชับให้คณะกรรมการแต่ละชุด แต่ละคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส โดยในการสรรหาและเลือกสรรจะประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ซึ่งจังหวัดยโสธรมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จำนวน 42 คน จะเริ่มทำการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-11.30 น. ใช้ห้องสอบ โรงเรียนบ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 280   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 157 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 131 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 128 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 119 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 117 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 115 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6