ข่าวประชาสัมพันธ์ 310/2564 ประมงยโสธรประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหา พนักงานราชการเฉพาะกิจ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 310/2564 ประมงยโสธรประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหา พนักงานราชการเฉพาะกิจ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.

สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร จำนวน 5 ตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร เพื่อรับทราบภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติของกรรมการแต่ละชุด รวมทั้งกำชับให้คณะกรรมการแต่ละชุด แต่ละคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส โดยในการสรรหาและเลือกสรรจะประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ซึ่งจังหวัดยโสธรมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จำนวน 42 คน จะเริ่มทำการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-11.30 น. ใช้ห้องสอบ โรงเรียนบ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ประมงยโสธรประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหา พนักงานราชการเฉพาะกิจ

30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.

สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร จำนวน 5 ตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร เพื่อรับทราบภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติของกรรมการแต่ละชุด รวมทั้งกำชับให้คณะกรรมการแต่ละชุด แต่ละคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส โดยในการสรรหาและเลือกสรรจะประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ซึ่งจังหวัดยโสธรมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จำนวน 42 คน จะเริ่มทำการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-11.30 น. ใช้ห้องสอบ โรงเรียนบ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ   141   ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  99  ร่วมกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้า...  98  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎรา...  86  สำรวจและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรด้านประมง และสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ บ่อน้ำที่...  84  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   82  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    79  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  76  ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรร...  76  สนับสนุนเพื่อสร้างการรับรู้อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ในพื้นถิ่น   75

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ