ข่าวประชาสัมพันธ์ 305/2564 ประมงจังหวัดยโสธร สร้างความมั่นใจชุมชนทำได้ ทั้งความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด- 19

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 305/2564 ประมงจังหวัดยโสธร สร้างความมั่นใจชุมชนทำได้ ทั้งความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด- 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 305/2564 ประมงจังหวัดยโสธร สร้างความมั่นใจชุมชนทำได้ ทั้งความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด- 19..คลิก

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมาน โรมพันธุ์ ประมงอำเภอมหาชนะชัยและปฏิบัติงานด้านประมงเขตอำเภอค้อวัง อีกตำแหน่งหนึ่ง ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎร กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบ้านโพนเมือง หมู่ 9 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ทำการรวบรวมลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวที่สมาชิกกลุ่มร่วมกันเพาะและอนุบาลจนได้ขนาด 5-7 เซนติเมตร แจกจ่ายให้กับสมาชิกกลุ่มจำนวน 25 ราย เพื่อนำไปเลี้ยงในบ่อและแปลงนาของตนเอง เป็นการ สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้ การเลี้ยงปลา ตะเพียนขาวซึ่งเป็นพันธุ์ปลากินพืช เกษตรกรแทบไม่มีต้นทุนค่าอาหารปลา นอกจากเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้ว สมาชิกในกลุ่มยังสามารถรวบรวมผลผลิต ส่วนที่เหลือจากการบริโภค นำไปจำหน่าย ให้กับกลุ่มผลิตปลาส้ม โดยการรวมกลุ่มขายผลผลิตเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 280   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 157 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 130 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 126 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 119 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 117 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 115 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6