ข่าวประชาสัมพันธ์ 303/2564 ขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาจังหวัด และติดตามสถานการณ์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 303/2564 ขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาจังหวัด และติดตามสถานการณ์น้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ 303/2564 ขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาจังหวัด และติดตามสถานการณ์น้ำ..คลิก

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564นายพรพิเชษฐ์ ปัญญาประมงอำเภอเมืองยโสธรรับผิดชอบพื้นที่อำเภอทรายมูลปฏิบัติงานดังนี้

1.โครงการพัฒนาจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริม การเลี้ยงกบในนาข้าวอินทรีย์ กิจกรรมย่อย การเพาะพันธุ์กบ และกิจกรรมการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว โดยทำการเพาะพันธุ์กบ จำนวน 10 คู่ บ้านสีสุกหมู่ 5 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธร

2.ติดตามผล การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว โดยทำการสุ่มปลา ที่อนุบาลในบ่อดิน พบว่า ลูกปลามีจำนวนมาก พอสมควร มีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรงกินอาหารเก่ง ทั้งนี้ ได้แนะนำให้เกษตรกรเพิ่มมื้ออาหาร เร่งอัตราการเจริญเติบโต ณ พื้นที่บ้านโสกผักหวาน หมู่ 10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล และได้ขอความร่วมมือ ให้เกษตรกรช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ชาวประมง งด จับ สัตว์น้ำ ช่วงฤดูปลาวางไข่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึง 31 สิงหาคม ด้วย

3.ติดตามสถานการณ์น้ำ ซึ่งสืบเนื่องมาจาก ฝนตกต่อเนื่องหลายวัน อาจจะส่งผลกระทบ ต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอได้ จึงได้ออกทำการติดตามผล สถานการณ์น้ำพบว่า สถานการณ์น้ำยังอยู่ในสภาวะปกติ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่อย่างใด ดำเนินการ ณ ตำบลดู่ลาดอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาจังหวัด และติดตามสถานการณ์น้ำ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

นายพรพิเชษฐ์ ปัญญาประมงอำเภอเมืองยโสธรรับผิดชอบพื้นที่อำเภอทรายมูลปฏิบัติงานดังนี้

1.โครงการพัฒนาจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริม การเลี้ยงกบในนาข้าวอินทรีย์ กิจกรรมย่อย การเพาะพันธุ์กบ และกิจกรรมการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว โดยทำการเพาะพันธุ์กบ จำนวน 10 คู่ บ้านสีสุกหมู่ 5 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธร

2.ติดตามผล การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว โดยทำการสุ่มปลา ที่อนุบาลในบ่อดิน พบว่า ลูกปลามีจำนวนมาก พอสมควร มีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรงกินอาหารเก่ง ทั้งนี้ ได้แนะนำให้เกษตรกรเพิ่มมื้ออาหาร เร่งอัตราการเจริญเติบโต ณ พื้นที่บ้านโสกผักหวาน หมู่ 10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล และได้ขอความร่วมมือ ให้เกษตรกรช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ชาวประมง งด จับ สัตว์น้ำ ช่วงฤดูปลาวางไข่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึง 31 สิงหาคม ด้วย

3.ติดตามสถานการณ์น้ำ ซึ่งสืบเนื่องมาจาก ฝนตกต่อเนื่องหลายวัน อาจจะส่งผลกระทบ ต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอได้ จึงได้ออกทำการติดตามผล สถานการณ์น้ำพบว่า สถานการณ์น้ำยังอยู่ในสภาวะปกติ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่อย่างใด ดำเนินการ ณ ตำบลดู่ลาดอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 278   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 153 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 133 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 121 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 113 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 112


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6